ОНЛАЙН МАГАЗИН ЗА РОЗИ И ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ ЗА ГРАДИНАТА Flower-Garden plant предлага Храстовидни рози,Катерливи рози,Десертни лози,Декоративни храсти,Декоративни треви,Плодни храсти, тел за поръчки 0887/31-35-38

В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ-(СЕМКОВИ)

По време на покой, когато овощните дървета нямат листа, вредителите, които зимуват по тях са много по-уязвими. Усилията ни да се преборим с тях дават добри резултати. Всички овощни култури-семкови и костилкови се нападат от голям брой вредители. За това късното зимно и ранно пролетно пръскане е ефикасна мярка и осигурява нормален старт на дръвчетата за новата вегетация.

                        СХЕМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЯБЪЛКИ И КРУШИ (СЕМКОВИ)

                  

     ФАЗА                                                                    
БОЛЕСТ/ФУНГИЦИД

СТРУПЯСВАНЕ:ПОВРЕДИ ПО КЛОНИТЕ: Шампион50ВП*0,3(30г/10лвода);Бордомикс20ВП*прикруши,дюли,мушмули375-500г/дка(38-50г/10лвода)

ОГНЕН ПРИГОР, БАКТЕРИОЗА Фунгуран ОН 50 ВП*110-500г/дка (11-50г/10л вода);

ПОВРЕДИ ПО КЛОНИТЕ::Бордо микс 20ВП*375-500г/дка (38-50г/10л вода)Бордо микс 20ВП*375-500г/дка (38-50г/10л вода)* При зимните пръсканияза едновременна борба с болестите и зимуващите форми на неприя-телите се препоръчва да се направи комбинация между медсъдържащ фунгицид и Овитекс. За едно дръвче с корона около 3 м необходимият работен разтвор за тази фаза от развитието е приблизително 6л за ябълките и 9 л за крушите.

СТРУПЯСВАНЕ:
Шампион 50ВП0,3% (30г/10л вода); Фунгуран ОН 50 ВП150-250г/дка при круши (15-25г/10л вода); Тирам 80ВГ0,3% (30г/10л вода); Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); Силит 544СК 125мл/дка (12.5мл/10л вода);Дитан ДГ/Дитан М-45200г/дка (20г/10л вода)

 БРАШНЕСТА МАНА Сяра ВГ ВГ 600г/дка (60г/10л вода); Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода)За едно дръвче с корона около 3 м необходимият работен разтвор за тази фаза от развитието е приблизително 6л за ябълките и 9 л за крушите.

КАФЯВОГНИЕНЕ,ОГНЕНПРИГОР,БАКТЕРИОЗАБордомикс20ВП Мушмули при Круши,Дюли,375-500г/дка(38-50г/10лвод За едно дръвче с корона около 3 м необходимият работен разтвор за тази фаза от развитието е приблизително 6л за ябълките и 9 л за крушите.

СТРУПЯСВАНЕ:
Каптан 80ВГ 150-180г/дка (15-18г/10л вода); вода); Фунгуран ОН 50 ВП150-250г/дка при круши (15-25г/10л вода); Тирам 80ВГ0,3% (30г/10л вода); Дифкор 250ЕК15мл/дка (1.5мл/10л вода); Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); Силит 544СК 125мл/дка (12.5мл/10л вода); Хорус 50ВГ0,03% (3г/10л вода - предпазно)

Брашнеста мана Сяра ВГ 600г/дка (60г/10л вода); Топсин М 70ВДГ0,12% (12г/10л вода)

Кафяво гниене,Огнен пригор,Бактериоза;Бордо микс 20ВП при круши, дюли, мушмули 375-500г/дка (38-50г/10л вода)
СТРУПЯСВАНЕ:

Флинтмакс75ВГ0,02%(2г/10лвода)10лвода);Дифкор250ЕКмл/дка(мл/10лвода);Силит СК 1мл/дка (1мл/10л вода); Хорус50ВГ0,03%(3г/10лвода-предпазно)

Брашнеста мана СяраВГ600г/дка(60г/10лвода);ТопсинМ70ВДГ0,12%(12г/10лвода);Флинтмакс75ВГ0,02%(2г/10лвода);Байфидан250ЕК0,015%(1,5мл/10лвода)

 
РАННО И КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ
Каптан80ВГ150-180г/дка(15-18г/10лвода)
СТРУПЯСВАНЕ:
  Каптан 80ВГ150-180г/дка (15-18г/10л вода); Силит 544СК 125мл/дка (12.5мл/10л вода); Дитан ДГ/Дитан М-45200г/дка (20г/10л вода); Хорус 50ВГ0,05% (5г/10л вода - лечебно); Скор 250ЕК0,02% (2мл/ 10л вода); Дифкор 250ЕК15мл/дка (1.5мл/10л вода)

БРАШНЕСТА МАНА: Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); Топсин М 70ВДГ 0,12% (12г/10л вода); Байфидан 250ЕК0,015%(1,5мл/10л вода); Шавит Ф72ВДГ200г/дка (20г/10 л вода)

ФИТОФТОРА: Алфил ВГ200-360г/дка (20-36г/10л вода) - третира се през април

СТЕМФИЛИУМ И БОЛЕСТИ СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА/ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ при круши и дюли:Суич 62.5 ВГ96г/дка (9,6г/10л вода)

СТРУПЯСВАНЕ:
Каптан 80ВГ150-180г/дка (15-18г/10л вода); Силит 544СК 125мл/дка (12.5мл/10л вода);Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); Шавит Ф72ВДГ200г/дка (20г/10 л вода; Дитан ДГ/Дитан М-45200г/дка (20г/10л вода); Тирам 80ВГ 0,3% (30г/10л вода); Скор 250ЕК0,02% (2мл/10л вода) до големина „лешник“; Дифкор 250ЕК15мл/дка (1.5мл/10л вода)

БРАШНЕСТА МАНА: Байфидан 250ЕК0,015% (1,5мл/10л вода);Скор 250ЕК0,02% (2мл/10л вода); Топаз 100ЕК 25-50мл/100л вода (2.5-5мл/10л вода); Топсин М ВДГ 0,12% (12г/10л вода);Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода);Шавит Ф72ВДГ200г/дка (20г/10 л вода)


РАННО И КЪСНО КАФЯВО ГНИЕНЕ
:

Каптан 80ВГ150-180г/дка (15-18г/10л вода)


СТРУПЯСВАНЕ:

 Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); Шавит Ф72ВДГ200г/дка (20г/10 л вода; Дитан ДГ/Дитан М-45200г/дка (20г/10л вода); Дифкор 250ЕК15мл/дка (1.5мл/10л вода); Тирам 80ВГ0,3% (30г/10л вода)

 

БРАШНЕСТАМАНА Байфидан 250ЕК0,015% (1,5мл/10л вода); вода);25-502.5-5ТопсинМ70ВДГ0,12%(12г/10лвода)

 

ФИТОФТОРА: Алфил ВГ200-360г/дка (20-36г/10л вода) - третира се през юли.


СТРУПЯСВАНЕ:Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода); вода); Каптан 80ВГ150-180г/дка (15-18г/10л вода); Дифкор 250ЕК15мл/дка (1.5мл/10л

Хорус 50ВГ0,05% (5г/10л вода - лечебно)


БРАШНЕСТА МАНА
Флинт макс 75ВГ 0,02% (2г/10л вода)

ФИТОФТОРА
Алфил ВГ200-360г/дка (20-36г/10л вода) - третира се през септември/ октомври


СТЕМФИЛИУМ И БОЛЕСТИ СЛЕД ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА/ ПРИ СЪХРАНЕНИЕ при круши и дюли: СТРУПЯСВАНЕ Суич 62.5 ВГ96г/дка (9,6г/10л вода

Разсадник Flower-Garden plant предлага-овощни дръвчета,лози,рози,катерливи рози,малини,къпини,арония,цариграско грозде,касис,боровинки,бяла ягода,малини,рози,годжи бери,нар,райска ябълка,смокини,ягоди тел за поръчки 0887/31-35-38


« Назад към всички публикации